Hayvanlardan Tanrılara Sapiens kitabıyla insan türünün dünyaya nasıl baskın olduğunu anlatan Harari, Homo Deus’ta çarpıcı öngörüleriyle yarınımızı ele alıyor. İnsanlığın ebediyet, mutluluk ve tanrısallık peşindeki yolculuğunu bilim, tarih ve felsefe ışığında incelediği bu çalışmasında, insanın bambaşka bir türe, Homo deus’a evrildiği bir gelecek kurguluyor. Yola “önemsiz bir hayvan̶...

Homo sapiens neden ekolojik bir süratli katile dönüştü? Para niçin herkesin güvendiği tek şey? Kadınlar üstün sosyal becerilere sahipken, neden çoğu toplum erkek egemen? Zor elde etmekte böylesine yetenekli olan ahali niçin bu gücü mutluluğa dönüştürmekte başarısızlar? Geleceğin dini bilim mi? İnsanların miadı çoktan doldu mu? 100 bin yıl önce yeryüzünde asgari altı ayrı insan türü vardı. Günümüzdeyse sa...

Guglielmo Marconi / İnsanlık İçin Mucitler
Bilim / December 13, 2019

1909 ’da, radyo iletişimine olan katkılarından ötürü Nobel Fizik Ödülü ’nü bölge Marconi, ödülü Karl Braun ile paylaşmıştır.1918 ’de, Franklin Enstitüsü ’nün verdiği Franklin Madalyası ile ödüllendirilmiştir.1929 ’da, Kral III. Victor Emmanuel kadar Marki bildiri edilmiş ve Marconi Markizi unvanını almıştır.1931 ’de, kablosuz telgraf için John Scott Madalyası ile ödüllendirilmiştir.1977 ...

Nikola Tesla
Bilim / December 13, 2019

Sırp asıllı Amerikalı mucit ve bilim insanı Nikola Tesla, elektriğe ve elektromanyetizmaya allah vergisi gelen yatkınlığıyla yaşadığı dönemde ayrıca bilime, keza de evlerdeki günlük hayata damga vurmuş bir ad. Tesla’nın buluş ettiği birçok keşif ve geliştirdiği birçok prensip günümüzde halen kullanılmakta.            Onun keşifleri arasında floresan ışığı, lazer ışını, kablosuz ...

Nötrino
Bilim / December 13, 2019

Sisin içinden geçen kurşun misali dünyanın içinden geçip gidebilen nötrinolar böylece çekingendir oysa keşfedileli yarım asır olmasına karşın, haklarında öyle eksik bilgiye sahibiz. Nötrinolar böylece ele avuca gelmez şeylerdir ki, görünmez sayılırlar. Nötrinoların hiç kütlesi olmadığı ve uzayda ışık hızıyla, tirbuşon gibi dönerek dolaştıkları sanılıyordu. Lakin son beş yılda bunun dürüst ...

Genel Matematik & Diferensiyel ve İntegral Hesap
Bilim / December 13, 2019

• Hakiki (Gerçek) Sayılar ve Fonksiyonlar: Küme, Gerçel Sayılar, Üslü Sayılar, Mutlak Layık, Karmaşık Sayılar, Özdeşlikler, Denklemler ve Eşitsizlikler, Kartezyen (Düşey) Koordinat Sistemi, Bağıntı, Fonksiyonlar, Bir Takım Özel Fonksiyonlar, Trigonometrik Fonksiyonlar, Üstel ve Logaritma Fonksiyonları, Hiperbolik Fonksiyonlar, Konikler• Sınır ve Mantıksal Bağ• Türev• Türevlenebilir Fonksiyonların ...

Bilim İnsanının Toplumdaki Rolü & Karşılaştırmalı Bir İnceleme
Bilim / December 13, 2019

Birbirinden ayrılamaz olan ve birbirini tanımlayan bilim insanı- yüksekokul-akademisyen kavramları nasıl oluştu? Evrensel bir eylem olan bilimsel imal sürecinde akademilerin daha açıkçası bilim insanının rolü nedir? Bilim insanı-akademisyenin ayrı toplumlardaki, politik, dinî ve ekonomik sistemlerle ilişkisinin boyutları nedir? Bilim insanı-akademisyenin yönetenler ve tâcirlerle ilişkisinin tarihsel boyutları ne...

Müslüman Bilim Adamları Serisi 3
Bilim / December 13, 2019

Bu kitapta: Türkiye’de doğan, çocukken babasının yaptığı kolay araçlara ve makinelere hayranlık duyan, büyüyünce daha kullanışlı ve yardımcı araçlar-makineler yaparak ayrıca çevresindeki insanlara ayrıca de bilim dünyasına hizmet eden Müslüman bir bilim adamı olan El-Cezerî’nin, çocuklarımızın anlayacağı bir dil ve seveceği çizimler eşliğinde anlatıldığı kısa hayat öyküsünü bula...

Şansın Matematiği & Rastlantının Matematiği ve Efsanesi
Bilim / December 13, 2019

Rastlantılar fazla güzel hikâyeler yaratırlar. Onları hayret verici olaylar olarak görür, nadirliklerine şaşma eder ve en iyilerinin çoğu matematiksel olarak öngörülebilir durum biçiminde açıklanabilmesine karşın, her türlü akla yatkın açıklamayı yok sayarız. Herhangi bir sosyal toplantıda bir rastlantı hikâyesi anlatın, bütün kulakların size dikkat kesildiğini göreceksiniz. Neden? Çünkü bu gizemli ...

Kadızade-i Rumi
Bilim / December 13, 2019

Dünya dönmüyor. Keza Güneş de Dünya ’ya tabi. Dünya ’yı aydınlatsın diye gökyüzüne asılmış… dedi.Engizisyon hâkimleri karar verdiler:Seni öldürmeyeceğiz fakat ömür boyu konut hapsinde kalacaksın.Galilei, iki askerin arasında mahkeme salonundan çıkarıldı. Kapıdan çıkınca önüne bir öğrencisi dikildi:Size inanmıştım! dedi. Dünyanın döndüğüne inandırdın beni. Hemen de dönmüyor dedin. Bu...

Diferensiyel Denklemler ve Uygulamaları
Bilim / December 13, 2019

… Bu kitap bir ders ve başvuru formu kitabı olarak, Diferensiyel Denklemlerdeki gelişmelere paralel olarak hazırlanmış ve yazarın yüksek öğrenim süresindeki, değişik üniversitelerde okutulan tanıdık olmayan dillerle yazılmış ders kitapları muhtevasına sahip olmanın dışarıya, tecrübe ve yeteneği uygulanmıştır. Bu Nedenle okuyucunun anlamasında kolaylık sağlanmış ve zorunlu tatmin edici bilginin ve...